Medlemsbetingelser

Medlemsbetingelser hos Hvide Sande Fysioterapi

Medlemsbetingelser 1.August 2022 

1. Medlemskab

Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ændringer i persondata som f.eks navn, adresse, e-mail, telefonnummer mv. bedes du venligst oplyse til Hvide Sande Fysioterapi og Træningsklinik. Medlemskabet er bindende for begge parter indenfor den i kontrakten anførte periode. Hvide Sande Fysioterapi og Træningsklinik kan bede om at se billedlegitimation, eller tage foto af dig som kun vil blive til brug for vore stamoplysninger om dig. 

2. Betaling

Forudbetalt medlemskab
Betaling for forudbetalt medlemskab sker en betaling ved indmeldes for hele den aftalte periode, årskort eller anden aftale. Når perioden er gået lukker medlemskabet automatisk. Løbende medlemskab
Betaling for løbende medlemskab sker der en afregning ved indmeldelse for resterende måned. Efter følgende vil regningen for næste måned blive til sendt, den oplyste mail sidste hverdag i måneden.

3. For sen betaling

Ved for sen betaling, forfaldsdagen angives på første regning, lukkes medlemskabet og pågældende medlem må ikke benytte træningsfaciliteterne mere.  

Medlemskabet kan åbnes igen, ved at indbetale misligholdt betaling samt forud betale for næste træningsperiode. 
Er medlemmet under 18 år. Bliver forældre/værge kontaktet på telefon samt mail angående ophøret af medlemskabet, grundet manglende betaling. Ligeledes bliver medlemmet kontaktet og informeret, om at medlemskabet ikke er gyldigt mere og medlemmet ikke må benyttet eller befinde sig i faciliteterne mere. Skulle man gøre dette alligevel og går med andre ind vil det føre til en politianmeldelse samt bøde på 500 kr.

4. Udmeldelse

Forudbetalt medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode.
Opsigelse for løbende medlemskab skal ske inden udgangen af måneden, her vil medlemskabet være opsagt til næste måned.

5. Ændringer i priser og medlemsvilkår

Hvide Sande Fysioterapi og Træningsklinik forbeholder sig ret til prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret, hjemmeside og via e-mail(til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 1 md før prisændringerne træder i kraft.

6. Træning og ophold i centret

Hvide Sande Fysioterapi og Træningsklinik er vores allesammen sted. Hjælp os med at holde det pænt og rent. Pas på tingene og lig det du bruger pænt tilbage hvor du fandt det.
Hvide Sande Fysioterapi og Træningsklinik er røgfrit område.
Al træning og ophold i Hvide Sande Fysioterapi og Træningsklinik foregår på eget ansvar.
Unge under 18 år og umyndige må kun benytte Hvide Sande Fysioterapi og Træningsklinik faciliteter, hvis Hvide Sande Fysioterapi og Træningsklinik har modtaget en underskrevet Indmeldelsesblanket fra pågældendes forældre eller værge.
Under træning skal der altid anvendes tøj og sko der er beregnet til indendørs træning, det vil sige ingen sko der er brugt udendørs. Ingen bare fødder/klip-klappere. Det er dog tilladt at træne i strømper

7. Misligholdelse af kontrakt

Medlemmer forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af redskaber mm., herunder overholdelse af medlemsbetingelserne samt henvisninger fra personalet. Mangel på dette udgør en væsentlig misligholdelse af kontrakten. Såfremt et medlem optræder truende eller på anden måde generer andre medlemmer eller Hvide Sande Fysioterapi og Træningsklinik ansatte, kan Hvide Sande Fysioterapi og Træningsklinik uden varsel bortvise medlemmet og medlemskabet ophører øjeblikkeligt. Dette gælder ligeledes ved grove overtrædelser af medlemsvilkårene, såsom f.eks. doping eller udlån af privat kode, samt lukkes en anden person ind som ikke er medlem.

8. Ændringer i hold m.v.

Hvide Sande Fysioterapi og Træningsklinik forbeholder sig ret til ændringer i åbningstider, holdplaner, holdtider, instruktører og udbud af hold med 4 dages varsel ved opslag i Hvide Sande Fysioterapi og Træningsklinik samt på www.hvidesande-fys.dk Desuden kan Hvide Sande Fysioterapi og Træningsklinik samme dag aflyse hold eller ændre instruktør/holdtype samme dag senest 1 time før holdets planlagte start.

9. Helbredstilstand og personskade.

Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Hvide Sande Fysioterapi og Træningsklinik. Hvide Sande Fysioterapi og Træningsklinik tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. Der gives ikke garanti for vægttab.

10. Værdigenstande.

Det anbefales, at der ikke opbevares genstande af værdi i Hvide Sande Fysioterapi og Træningsklinik. Hvide Sande Fysioterapi og Træningsklinik bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade.

11. Personoplysninger/Informationer/Nyheder

Ved indmeldelsen giver du lov til at Hvide Sande Fysioterapi og Træningsklinik må behandle og opbevare oplysninger om dig samt kontakte dig telefonisk og løbende kan sende nyheder og information pr. e-mail og SMS. Denne service kan fravælges ved skriftlig meddelelse til Hvide Sande Fysioterapi og Træningsklinik.

12. Doping

Du er som medlem forpligtet til at lade dig teste for doping, hvis uvildige repræsentanter fra Anti Doping Danmark forlanger det. Nægter du at lade dig teste, uanset årsagen hertil, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører, at dit medlemskab ophører med øjeblikkelig virkning, og at du skal betale for alle omkostninger i forbindelse med dopingtesten. Oplysninger om din evt. positive prøve bliver givet videre til Anti Doping Danmark og en positiv prøve medfører mindst 2 års udelukkelse fra træning i alle motionscentre, der er tilknyttet Anti Doping Danmark.

13. Sponsordage

Som medlem accepterer du ved din indmeldelse, at Hvide Sande Fysioterapi og Træningsklinik kan holde lukket i 2-4 dage om året, eller med ændret åbningstid, på grund af sponsor-arrangementer. Sådanne lukkedage vil i god tid kunne ses på oversigten over træningstider i træningssalen.

Scroll to Top