Utilsigtet hændelser, klage og erstatning

Utilsigtede hændelse.

En utilsigtet hændelse er en situation/hændelse, som medfører skade eller risiko for skade. En utilsigtet hændelse kan kendes ved, at man som patient eller pårørende tænker, at det, der skete, burde ikke være sket. Det indebærer en risiko eller har betydning for mig eller min pårørendes behandling. Jeg vil være sikker på, at fagfolkene lærer af denne fejl, både på det aktuelle behandlingssted og generelt i sundhedsvæsenet.
Hændelsen er utilsigtet, fordi de fagfolk, der er involveret ikke har til hensigt at skade andre. De vil tværtimod gerne være hændelsen foruden. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der f.eks. er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information.
Læs mere om utilsigtede hændelser her "Hjælp os med at blive endnu bedre!"
Indrapportere utilsigtede hændelser på https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/#

 

Klage og erstatning

At sende en beskrivelse af en utilsigtet hændelse er ikke det samme som at søge erstatning, eller indgive en formel klage over sundhedsvæsnet.
Selv om du rapporterer en utilsigtet hændelse, kan du stadig godt klage eller søge erstatning.
Læs mere om dine muligheder for at indgive en klage på www.stpk.dk eller at søge erstatning på www.pebl.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top